Typ N

Profil drážky normálny. Pri vrtákoch HSS je jadro normálne, vrcholový uhol 118°, pri vrtákoch HSS Co je jadro mierne zhrubnuté, vrcholový uhol 130°. Sklon špirály je 25-30°.

Typ T100

Široký profil drážky so zaoblenými zadnými hranami. Jadro je veľmi hrubé a vrcholový uhol je 135°. Sklon špirály je 35-40°.

Typ Ti

Normálny profil drážky. Vystužené jadro. Špičkový uhol 130°. Sklon špirály je 36°.

Typ W

Na obrábanie mäkkých materiálov, ako je hliník a neželezné kovy.

Typ WN

Na obrábanie mäkkých materiálov, napr. hliníka, neželezných kovov, mäkkej ocele, plastov, dreva atď.