Typ H

Určené na rezanie do malých hĺbok, najmä na drážkovanie a rezanie tenkostenných profilov. Vhodné na obrábanie materiálov, ktoré tvoria krátke triesky

Typ W

Určené na rezanie do väčších hĺbok, najmä na produktívne rezanie materiálu. Vhodné pre dlhé materiály na tvarovanie triesok