OBRÁBANIE

Divízia obrábania bola založená v roku 2021. Venujeme sa zefektívneniu existujúcej výroby nástrojov pomocou najnovších CNC strojov a nástrojov. Voľné výrobné kapacity potom ponúkame externým zákazníkom na spoluprácu. Špecializujeme sa na sériovú výrobu malých a veľmi malých presných dielov zo železných a neželezných kovov a následnú kontrolu výrobkov vykonávame na moderných 3D meracích zariadeniach.

Spolu s divíziami Nástrojárstvo a Kovanie sme schopní poskytnúť kompletné výrobné riešenia.


Stroje

FANUC ROBODRILL α-D21LiB5      

  • 5-osové frézovacie centrum
  • Priemer otočného stola 280 mm
  • pracovná plocha X = 350 mm, Y = 400 mm, Z = 330 mm
  • otáčky vretena 10 000 ot/min         

Hexagon GLOBAL S Green 5.7.5

  • súradnicový merací stroj
  • pracovná plocha X = 500 mm, Y = 700 mm, Z = 500 mm