Voľný závit

Použite kohútik s väčšou toleranciou
Zníženie krmiva o 5-10 %
Vyberte správny typ kohútika pre aplikáciu
Vycentrovanie závitorezu vzhľadom na otvor
Zvýšenie množstva mazania pre lepší odvod triesok
Zvýšenie rýchlosti rezania

Pevný závit

Použite kohútik s voľnejšou toleranciou, najmä ak majú materiály tendenciu sa zmršťovať.
Vyberte správny typ kohútika pre aplikáciu
Zvýšenie množstva mazania pre lepší odvod triesok
Výber správnej veľkosti vrtáka na predvŕtanie otvoru

Rušenie odštěpov

Vyberte správny typ kohútika pre aplikáciu
Zvýšenie množstva mazania pre lepší odvod triesok
Nastavenie otvoru pre správnu dĺžku závitu
Udržiavanie konštantnej rýchlosti počas cúvania
Výber správnej veľkosti vrtáka na predvŕtanie otvoru

Prelomenie

Zvýšenie množstva mazania pre lepší odvod triesok
Nastavenie otvoru pre správnu dĺžku závitu
Výber správnej veľkosti vrtáka na predvŕtanie otvoru
Zníženie rýchlosti rezania
Zníženie krútiaceho momentu závitoreznej hlavy

Rýchle opotrebovanie

Výber správneho typu závitorezného nástroja pre danú aplikáciu
Zvýšenie množstva mazania pre lepší odvod triesok
Zníženie rýchlosti rezania

Tvorba prírastkov

Výber správneho typu kohútika pre danú aplikáciu
Zvýšenie množstva mazania pre lepší odvod triesok
Vyberte si kohútik s lepšou povrchovou úpravou (povlakom)
Zníženie rýchlosti rezania