HISTÓRIA

Tradícia a história výroby našej spoločnosti siaha do 30. rokov minulého storočia, keď bola jednou zo súčastí výrobného koncernu Baťa, ktorý prevádzkoval strojárske dielne s niekoľkými tisíckami zamestnancov vrátane vlastnej zlievarne, zameranej najmä na výrobu obuvníckych a obrábacích strojov.

Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1950 vznikla z Baťových strojární nová spoločnosť s názvom Závody presného strojárenstva (ZPS), ktorá mala približne 5 tisíc zamestnancov.

Po roku 1990 si spoločnosť vybudovala vlastnú sieť zákazníkov a predajcov v Českej republike aj v zahraničí. Zásadným krokom bol samozrejme prechod na výrobu podľa noriem DIN a modernizácia strojného zariadenia spolu s technologickými postupmi výroby frézovania a kalenia.

V roku 1992 vznikla v rámci holdingu ZPS samostatná spoločnosť ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., ktorá bola rozdelená na dve divízie. Rozdelila sa na divíziu výroby nástrojov a divíziu kalenia.

Po strojárskej kríze v ZPS v roku 1999 bol na majetok vyhlásený konkurz a o dva roky neskôr, v roku 2001, bol predaný skupine českých investorov, ktorí spoločnosť prevádzkujú dodnes.

            SÚČASNOSŤ

Dlhoročná tradícia a skúsenosti, vysoká kvalita výrobkov, hustá predajná sieť a priaznivé ceny pomáhajú udržať vysoký podiel na domácom trhu a neustále rastúce uplatnenie v exporte, najmä na európskych trhoch.

V súčasnosti je spoločnosť ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. najväčším českým výrobcom a jedným z najvýznamnejších výrobcov fréz z rýchloreznej ocele na európskom trhu. Sortimentom výrobkov prevyšuje európsku konkurenciu v tomto segmente nástrojov.

Hlavnými produktmi pri výrobe nástrojov sú dnes normalizované (DIN) a špeciálne frézy so 4 úrovňami kvality rýchlorezných ocelí (HSSE-PM, HSSCo8, HSSCo5, HSS). V posledných rokoch zaznamenal najdynamickejší rast sortiment nástrojov z tvrdokovu. Investíciami do nových technológií postupne rozširujeme možnosti výroby špeciálnych nástrojov podľa požiadaviek zákazníkov, ktoré v súčasnosti spotrebujú približne 20 % výrobnej kapacity.

ŠKOLIACE STREDISKO

Pre trvalé udržanie vysokej kvalifikácie pracovníkov a kvality vyrábaných produktov do budúcnosti naša spoločnosť spolupracuje s niekoľkými vysokými a strednými školami. Velmi úzká je najmä spolupráca so Strednou priemyselnou školou polytechnickou – Centrom odbornej prípravy v Zlíne, kde okrem iného finančne podporujeme najlepších študentov vybraných strojárskych odborov a zaisťujeme nástroje pre školskú výučbu. Ďalším krokom v spolupráci bolo vybudovanie spoločného školiaceho strediska.