KALÍRNA

Divízia kalírna poskytuje širokú škálu služieb tepelného spracovania (kalenie vo vákuu a následné popúšťanie, iónové nitridovanie, zmrazovanie alebo žíhanie kovov a ďalšie služby). Divízia vznikla v roku 1992 z výrobného strediska určeného na tepelné spracovanie vyrábaných nástrojov vo vlastnej réžii. V tomto roku boli pôvodné zariadenia nahradené modernými kaliacimi a popúšťacími pecami, rozšírili sa technologické možnosti a zvýšila sa kapacita, takže divízia začala poskytovať služby tepelného spracovania externým zákazníkom, najmä zo Zlína a okolia. Okruh zákazníkov sa rozšíril zavedením donáškovej služby pre zákazníkov zo vzdialenejších oblastí (Zlínsky kraj, Severomoravský kraj, Olomoucký kraj, Juhomoravský kraj, Západné Slovensko).

Vďaka modernému vybaveniu, kvalifikovanému personálu a komplexnému informačnému systému poskytujeme našim zákazníkom vysokokvalitné služby vrátane poradenstva v oblasti materiálov a technológií tepelného spracovania. Súčasťou dodávky sú dokumenty o kvalite s požadovanými a dosiahnutými hodnotami. Na požiadanie vám poskytneme záznamy o procese tepelného spracovania. Sme schopní poskytnúť metalografické analýzy, mechanické skúšky vrátane analýz chemického zloženia materiálu.