Typ N

Univerzálne použitie. Vhodné pre materiály do 900 MPa.

Typ NR

Na hrubovanie materiálov s nižšou až strednou pevnosťou (do 700 MPa), obrábanie Ra 12,5 a hrubšie.

Typ NR-F

Na obrábanie materiálov s nižšou až strednou pevnosťou (do 700 MPa), na obrábanie Ra 3,2 a hrubšie, v bežných prípadoch ako hrubovací a dokončovací nástroj.

Typ H

Určené na frézovanie (dokončovanie) materiálov so strednou až vyššou pevnosťou (do 1200 MPa). Obrábanie Ra 3,2; výnimočne 1,6.

Typ HR

Na hrubovanie materiálov so strednou až vyššou pevnosťou (do 1200 MPa), obrábanie Ra 6,3 a hrubšie.

Typ HR-F

Na obrábanie materiálov so strednou až vyššou pevnosťou (do 1200 MPa), obrábanie Ra 3,2 a hrubšie; zvyčajne slúži ako hrubovací a dokončovací nástroj.

Typ W

Na obrábanie mäkkých nástrojov, ako je hliník a neželezné kovy.

Typ WR

Na hrubovanie materiálov s nižšou až strednou pevnosťou.

Typ CB

Prerušovaný nôž - univerzálne použitie na hrubovanie.

Typ T

Trochoidné frézovanie.