Vylamovanie zubov frézy

Zvýšenie reznej rýchlosti [Vc]
Skúste vycentrovať
Kontrola upnutia nástroja
Zníženie ponoru frézy do obrobku

Zanášanie zubov frézy

Zmena nástroja s inou geometriou
Skrátenie dĺžky nástroja

Predčasné opotrebovanie

Zníženie reznej rýchlosti [Vc]
Skúste vycentrovať
Kontrola upnutia nástroja

Oddelenie hlavy od drieku

Zníženie reznej rýchlosti [Vc]
Ochlaďte nástroj alebo skráťte čas používania