Podmienky rezania sú približné. Môžu sa líšiť v závislosti od technologických podmienok.

Rezné podmienky sú nastavené na frézovanie bez chladenia.

Podmienky pre optimálne obrábanie:

  • -Dostatočne pevné upnutie obrábacieho stroja a obrobku
  • -Optimálny stav stroja, konštantné podávanie
  • -Vhodný výber nástroja, prípadne povrchová úprava
  • -Obrábaný materiál musí mať rovnakú štruktúru
  • -Správny výber chladiacej kvapaliny
  • -Dostatočné chladenie
  • -Dostatočný odvod triesok