ŠKOLIACE STREDISKO

V spolupráci so Strednou priemyselnou školou polytechnickou - Centrom odbornej prípravy Zlín sme v roku 2017 vybudovali školiace stredisko. Súčasťou centra je učebňa obrábania vybavená tromi vertikálnymi frézkami, štyrmi sústruhmi, jednou brúskou na povrch, ohýbačkou plechu, pákovými nožnicami na plech a mechanickými stolmi s potrebným náradím a vybavením.

Súčasťou školiaceho strediska je aj počítačová učebňa, v ktorej sa vyučuje programovanie CNC strojov pre študentov aj našich zamestnancov. Na výučbu používame softvér od výrobcov strojov Walter, Junker, Rollomatic, Traub, Anca alebo Studer. Väčšina týchto strojov je vybavená riadiacim systémom Fanuc a jeho nadstavbami.