Ruebig PN 70/120 DUO

Pracovní prostor průměr 700 mm. Hloubka pece 1200 mm. Pracovní teplota 460 až 520 °C. Pracovní plyny dusík, vodík, metan, argon.

Nitridace patří mezi procesy chemicko-tepelného zpracování, jedná se o sycení povrchu oceli dusíkem při teplotě 480 až 520 °C, tvrdost nitridační vrstvy je závislá na obsahu legujících prvků v oceli tvořící tvrdé nitridy (Cr,Al,Mo,V,W). Nitridační vrstva se skládá ze dvou částí, na povrchu je vrstva o síle několika mikrometrů tzv. bílá vrstva tvořená intermetalickou sloučeninou železa a dusíku, pod touto vrstvou je difuzní vrstva, která sahá do hloubky několika desetin mm v závislosti na době nitridace.

Oxidace

Na konci plazmové nitridace, lze do procesu zařadit povrchovou úpravu oxidace ve vodní páře, při teplotě 520°C, tímto získáme na povrchu šedou, korozivzdornou vrstvu.


Nitridované materiály

Seznam nitridovaných materiálů naleznete zde.