KALENÍ A POPOUŠTĚNÍ

Tepelným zpracováním se výrazně zlepšuje tvrdost, otěruvzdornost a životnost součástí a je tedy ideálním zpracováním produktů jako řezné nástroje, pily, formy, lisovací nástroje atd. Materály kterým jsme schopni kalením a popuštěním zlepšit vlastnosti naleznete zde

Kalení

Kalení je postup tepelného zpracování ocelí, při kterém se dílec ohřívá na austenitizační (kalící) teplotu a po výdrži na této teplotě se následně ochladí tak, aby se v oceli změnila vnitřní struktura – dílec je tvrdý a křehký.

Popouštění

Popouštění je nedílnou součástí tepelného zpracování oceli po kalení. Spočívá v ohřevu na popouštěcí teplotu a následným ochlazením. Podle druhu materiálu se popouštění může několikrát opakovat tak, aby ocel změnila vnitřní strukturu – dílec je sice míň tvrdý než po kalení, ale je houževnatější.

Kryogenní zpracování

Zmrazení kalených ocelí pod bod mrazu zabezpečuje v první řadě rozměrovou stabilitu dokončením stukturní transformace započaté během procesu kalení. Kryogenním zpracováním u vybraných typů oceli lze docílit ještě výraznějšího zvýšení materiálových vlastností jako je otěruvzdornost, životnost či výkon, než při klasickém zušlechtění, bližší informace najdete v sekci Kryogenní zpracování.


Zařízení pro kalení a popouštění

Vakuové kalící pece jsou horizontálně uspořádané válcové komory s vodou chlazeným vnějším pláštěm, uvnitř se nachází topná komora, izolovaná uhlíkovým vláknem, ohřev zajišťují grafitové odporové tyče. Chlazení vsázky se u přetlakových pecí děje pomocí proudu dusíku, který je do komory vháněn pod tlakem až 6 bar a je chlazen přes výměník tepla. Pec umožňuje kalit a popouštět vsázku v jednom cyklu. Pece jsou vybaveny řídící jednotkou a pracují v automatickém cyklu. Uspořádání vakuových popouštěcích pecí je obdobné, koncepce tepelné izolace a topení odpovídá pracovním teplotám u pecí tohoto typu.

Po kalení je možno provést kryogenní zpracování v kryogenním boxu. Toto zpracování zabezpečí dokončení strukturní transformace, která je započata při kalení materiálu.

Výrobní technologie vakuového kalení je vybavena komplexním informačním systémem, který umožňuje uchovávat u každé zakázky archivaci veškerých údajů o tepelném zpracování po dobu 5 let. Na přání zákazníka dodáváme záznamy o průběhu tepelného zpracování, zajišťujeme metalografické rozbory, mechanické zkoušky, vč. rozborů chemického složení materiálu.

Více informací o zařízeních najdete zde.


Následné operace s kalenými dílci

Operace navazující na kalení spočívají v dodatečné upravě dílců (rovnání, tryskání, konzervace, popouštění stopek) jsou zásadní pro výslednou použitelnost, životnost i vzhled zpracovaných materiálů. Využitím tryskání a následné konzervace zabezpečujeme nárůst korozivzdornosti povrchových vrstev. Tryskání je prováděno v tryskacím boxu pomocí litinových kuliček, jako konzervační přípravek je použit konzervační olej. Po kalení také kontrolujeme rovnost zpracovaných dílců a provádíme následnou korekci. Popouštění stopek vybraných druhů fréz se provádí pro zvýšení houževnatosti upínacích částí.