Typ N

Univerzální použití. Vhodné pro materiály do pevnosti 900 Mpa.

Typ NR

Pro hrubování materiálů s nižší až střední pevností (do 700 Mpa), opracování Ra 12,5 a hrubší.

Typ NR-F

Pro obrábění materiálů s nižší až střední pevností (do 700 Mpa), opracování Ra 3,2 a hrubší, v běžných případech zastává funkci hrubovacího a dokončovacího nástroje.

Typ H

Určeno pro frézování (dokončování) materiálů o střední až vyšší pevnosti (do 1200 Mpa). Opracování Ra 3,2; výjimečně i 1,6.

Typ HR

Pro hrubování materiálů se střední až vyšší pevností (do 1200 Mpa), opracování Ra 6,3 a hrubší.

Typ HR-F

Pro obrábění materiálů se střední až vyšší pevností (do 1200 Mpa), opracování Ra 3,2 a hrubší, v běžných případech zastává funkční hrubovacího i dokončovacího nástroje.

Typ W

Pro obrábění měkkých nástrojů, např. hliníku a neželezných kovů.

Typ WR

Pro hrubování materiálů s nižší až střední pevností.

Typ CB

Přerušené ostří - univerzální použití pro hrubování.

Typ T

Trochoidní frézování.