Opotřebení na vnějších špičkách

Snížit řeznou rychlost [Vc]
Zvýšit rychlost posuvu [s]
Upravit směr proudění chladící kapaliny
Zvýšit tlak chladící kapaliny

Porušování řezné hrany příčného ostří

Zkontrolovat upnutí nástroje a házení
Zkontrolovat upnutí obrobku
Zkontrolovat centralitu špičky a výšku břitu
Zvýšit rychlost posuvu [s]

Porušování hran řezných břitů

Zkontrolovat upnutí nástroje a házení
Zkontrolovat upnutí obrobku
Snížit řeznou rychlost [Vc]
Zmenšit odlehčení špiček
Zvýšit vybroušení

Praskání vedlejších hřbetů

Zkontrolovat upnutí obrobku
Zvětšit zpětnou kuželovitost
Zkontrolovat upnutí nástroje a házení
Při pěchování třísek použít otevřenější drážku šroubovice nebo vrtat přerušovaně (pouze HSS / HSSCo)
Zpomalit šroubovici, horizontální vrtání
Zvýšit rychlost posuvu [s]
Při bodovém vrtání snížit posuv
Upravit směr proudění chladící kapaliny
Zvýšit tlak chladící kapaliny

Větší průměr otvoru

Zvýšit řeznou rychlost  [Vc]
Snížit rychlost posuvu [s]
Zkontrolovat upnutí obrobku
Zkontrolovat upnutí nástroje a házení
Při pěchování třísek použít otevřenější drážku šroubovice nebo vrtat přerušovaně (pouze HSS / HSSCo)
Zkontrolovat centralitu špičky a výšku břitu

Nedostatečná velikost otvoru

Upravit směr proudění chladící kapaliny
Snížit řeznou rychlost  [Vc]
Zvýšit rychlost posuvu [s]
Zkontrolovat průměr vrtáku

Oválný otvor

Zkontrolovat upnutí obrobku
Zkontrolovat upnutí nástroje a házení
Zkontrolovat centralitu špičky a výšku břitu
Při pěchování třísek použít otevřenější drážku šroubovice nebo vrtat přerušovaně (pouze HSS / HSSCo)

Zlomení vrtáku

Zkontrolovat upnutí obrobku
Zkontrolovat upnutí nástroje a házení
Při pěchování třísek použít otevřenější drážku šroubovice nebo vrtat přerušovaně (pouze HSS / HSSCo)
Snížit řeznou rychlost  [Vc]
Zvýšit rychlost posuvu [s]
Upravit směr proudění chladící kapaliny
Zvýšit tlak chladící kapaliny