KALÍRNA

Divize Kalírna poskytuje široké služby tepelného zpracování (vakuové kalení a následné popouštění, iontovou nitridaci, zmrazování kovů či žíhání a další služby). Divize vznikla z výrobního střediska určeného pro interní tepelné zpracování vyráběných nástrojů v roce 1992. V tomto roce bylo původní zařízení nahrazeno moderními kalicími a popouštěcími pecemi, došlo k rozšíření technologických možností a také k navýšení kapacit, proto začala divize poskytovat služby tepelného zpracování i externím zákazníkům, zejména ze Zlína a okolí. K rozšíření okruhu zákazníků pak došlo díky zavedení svozové služby pro zákazníky ze vzdálenějších oblastí (Zlínský kraj, Severomoravský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, západ Slovenska).

Díky modernímu zařízení, kvalifikovanému personálu a komplexnímu informačnímu systému poskytujeme našim zákazníkům vysoce kvalitní služby včetně poradenství v oblasti materiálů a technologie tepelného zpracování. Součástí dodávky jsou doklady o jakosti s požadovanými a dosaženými hodnotami. Na přání dodáváme záznamy o průběhu tepelného zpracování. Jsme schopni zajistit metalografické rozbory, mechanické zkoušky, včetně rozborů chemického složení materiálu.