Řezné podmínky jsou orientační. Mohou se měnit v závislosti na technologických podmínkách.

Řezné podmíky jsou stanoveny pro frézování nesousledné s chlazením.

Podmínky pro optimální obrábění:

- Dostatečně tuhé upnutí stroj - nástroj - obrobek
- Optimální stav stroje, konstantní posuvy
- Vhodně zvolený nástroj, příp. povlak
- Obráběný materiál musí mít stejnou strukturu
- Správná volba chladící kapaliny
- Dostatečné chlazení
- Dostatečný odvod třísek