Společnost uznává výsledky dalšího vzdělávání ve smyslu zák. č. 179/2006 Sb.