Vylamování zubů frézy

Zvýšit řeznou rychlost [Vc]
Zkusit vystředit
Zkontrolovat upnutí nástroje
Snížit zanořování frézy do obrobku

Ucpávání zubů frézy

Změnit nástroj s jinou geometrií
Zmenšit délku nástroje

Předčasné opotřebení

Snížit řeznou rychlost [Vc]
Zkusit vystředit
Zkontrolovat upnutí nástroje

Oddělování hlavice od stopky

Snížit řeznou rychlost [Vc]
Chladit nástroj nebo snížit dobu používání