Kształt A

    Wspinaczka 6-8
    Kąt natarcia 5°
    Proste rowki
    Stosować do krótkich otworów przelotowych

Kształt B

    Wspinaczka 3,5-6
    Kąt natarcia 8°
    Proste rowki z młotkiem
    Otwory przelotowe w materiałach o średnim i długim wiórze

Kształt C

    Wspinaczka 2-3
    Kąt natarcia 15°.
    Rowki proste lub spiralne
    Otwory niepenetrujące lub penetrujące w materiałach o krótkim wiórze

Kształt D

    Wspinaczka 3,5-5
    Kąt natarcia 8°
    Rowki proste lub spiralne
    Otwory niepenetrujące z dużym biciem gwintu lub otwory przelotowe

Kształt E

    Wspinaczka 1,5-2
    Kąt natarcia 23°.
    Rowki proste lub spiralne
    Otwory niepenetrujące z bardzo małym biciem gwintu