Średnica narzędzia

D - [mm]

Liczba zębów

z

Prędkość skrawania

        D x π x n
vc = -------------           [m/min]
          1000

Liczba obrotów

        vc x 1000
n = ------------            [1/min]
         D x π

Przewiń

s = fz x n x z               [mm/min]

Wsuwanie się za ząb

          s
fz = -------                   [mm]
        z x n

Objętość usuniętego materiału

         Ap x Ae x s
Q = ----------------        [mm3/min]
           1000