Średnica narzędzia

D - [mm]

Prędkość cięcia

        D x π x n
vc = -------------           [m/min]
          1000

Liczba obrotów

        vc x 1000
n = ------------            [1/min]
         D x π

Przewiń

s = fr x n               [mm/min]

Posuw na obrót

          s
fr = -------                   [mm/r]
          n