OBRÓBKA CIEPLNA

Wydział Hartowania zapewnia szeroki zakres usług obróbki cieplnej (hartowanie próżniowe i późniejsze odpuszczanie, azotowanie jonowe, zamrażanie lub wyżarzanie metali i inne usługi). Oddział powstał z centrum produkcyjnego zajmującego się wewnętrzną obróbką cieplną produkowanych narzędzi w 1992 roku. W tym samym roku pierwotne wyposażenie zostało zastąpione nowoczesnymi piecami do hartowania i odpuszczania, rozszerzono możliwości technologiczne i zwiększono wydajność, więc oddział zaczął świadczyć usługi obróbki cieplnej dla klientów zewnętrznych, zwłaszcza ze Zlina i okolic. Zakres klientów został rozszerzony poprzez wprowadzenie usługi dostawy dla klientów z bardziej odległych obszarów (region Zlín, region północnomorawski, region ołomuniecki, region południowomorawski, Słowacja Zachodnia).

Dzięki nowoczesnym urządzeniom, wykwalifikowanej kadrze oraz rozbudowanemu systemowi informacji zapewniamy naszym klientom wysoką jakość usług, w tym doradztwo w zakresie materiałów i technologii obróbki cieplnej. Do dostawy dołączone są dokumenty jakościowe z wymaganymi i osiągniętymi wartościami. Na życzenie dostarczamy dokumentację procesu obróbki cieplnej. Jesteśmy w stanie zapewnić analizy metalograficzne, badania mechaniczne, w tym analizy składu chemicznego materiału.