Typ N

Uniwersalne zastosowanie. Odpowiedni do materiałow o wytrzymałości do 900 MPa.

Typ NR

Przeznaczone do obróbki zgrubenej materiałów o niskiej i średniej wytrzymałość (do 700 MPa), chropowatość powierzchni Ra 12,5 i więcej.

Typ NR-F

Przeznaczone do obróbki materiałów o  średnej i wysokiej wytrzymałości (do 700 MPa), chropowatość powierzchni Ra 3,2 i więcej w wielu przypadkach może być zastosowany jednocześnie jako narzędzie do obróki zgrubenej i wykańczającej.

Typ H

Przeznaczony do óbrobki (wykończeniowej) materiałow o średniej i wysokiej wytrzymałości (do 1200 MPa). Chropowatość powierzchni Ra 3,2; Specjalnie nawet Ra 1,6.

Typ HR

Przeznaczone do obróbki zgrubnej materiałow o średniej i wysokiej wytrzymałosci (do 1200 MPa), chropowatość powierzchni Ra 6,3 i więcej.

Typ HR-F

Przeznaczone do obróbki materiałow o średniej i wysokiej wytrzmałości (do 1200 MPa), chropowatość powierzchni Ra 3,2 i więcej w wielu przypadkach może być zastosowany jadnocześnie jako narzędzie do obróki zgrubenej i wykańczającej.

Typ W

Do obróki metali miękich takich aluminium i metale nieżelazne.

Typ WR

Do obróbki zgrubnej materiałów o niższej lub średniej wytrzymałości.

Typ T

Frezowanie trochoidalne.

Typ CB

Łamacz wióra - uniwersalne zastosowanie do obróki zgrubnej.