Wyłamywanie zębów frezów

Zwiększenie prędkości skrawania [Vc]
Spróbuj wyśrodkować
Sprawdź mocowanie narzędzia
Zmniejszenie zagłębiania się frezu w przedmiot obrabiany

Zatykanie się zębów frezów

Zmiana narzędzia o innej geometrii
Zmniejsz długość narzędzia

Przedwczesne zużycie

Zmniejszenie prędkości skrawania [Vc]
Spróbuj wyśrodkować
Sprawdź mocowanie narzędzia

Oddzielanie główki od trzonu

Zmniejszenie prędkości skrawania [Vc]
Schłodzenie narzędzia lub skrócenie czasu pracy