Warunki skrawania mają charakter orientacyjny. Mogą ulegać zmianie w zależności od watunków technologicznych.

Warunki skrawania zostały określone dla frezowania rozbieżnego z chłodzeniem.

Warunki optymalnej obróbki:

- Wystarczająco mocne powiązanie maszyna - narzędzie - obrabiany element
- Optymalny stan maszyny, stabilny posuw
- Odpowiednio dobrane narzędzie, ewentualnie powłoka
- Obrabiany materiał musi mieć jednakową strukturę
- Odpowiednio dobrane płyny chłodzące
- Wystarczające chłodzenie
- Wystarczająca ewakuacja wiórów