Rekonstrukce pláště budovy č. 71

Ve 3. týdnu roku 2022 byla zahájena dlouho plánovaná a připravovaná renovace budovy č. 71, sídla společnosti ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., s cílem snížit energetickou náročnost provozu a zvýšit kvalitu pracovního prostředí všech zaměstnanců.

Tento projekt je spojen s dotačním programem „Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.“, což byl jeden z hlavních důvodů zpoždění celé realizace, jejíž zahájení bylo původně plánováno již na rok 2019.

Jelikož je 71. budova součástí památkově chráněné zóny v bývalém areálu Baťových závodů v centru Zlína, je nutno respektovat a dodržet veškerá pravidla definována památkovou správou.

 

Samotná realizace je rozdělena do následujících 4 etap:

1. Výměna původních oken za plastová

2. Rekonstrukce osvětlení za LED svítidla

3. Oprava a zateplení pláště budovy

4. Hydroizolace střechy

 

Přesto, že nás čeká náročný rok, kdy je nutné tuto přestavbu provádět za běžného provozu, je tento projekt klíčový pro budoucnost firmy a posílení její pozice na lokálním trhu práce. Reprezentativní budova a kvalitní pracovní prostředí jsou dnes důležitými standardy zodpovědných zaměstnavatelů, mezi něž se řadí i ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.