ECTA 2018

Ve dnes 3.-5. května 2018 proběhla v italském městě Stresa, ležícím na břehu jezera Maggiore, konference ECTA (European Cutting Tools Association). Tato konference zastřešuje národní svazy výrobců nástrojů a každý rok zve jejich členy k účasti na této významné společenské akci.

Jelikož Česká republika nemá žádný svaz výrobců nástrojů, jsou možnosti k přímé účasti na této konferenci poměrně omezené. Čerstvě jmenovaný ředitel společnosti ZPS-Frézovací nástroje (dále ZPS-FN), pan Michal Grepl, je již po mnoho let pravidelným účastníkem této události, kde se setkává konkurence a spolupracující firmy především z Evropy. Účast společnosti ZPS-FN je založena především na aktivní účasti ve sdružení HSS Forum, jež sdružuje výrobce rychlořezných ocelí, výrobce nástrojů z těchto materiálů a dodavatele povlaků pro tyto produkty. Michal Grepl je aktuálně prezidentem tohoto sdružení a společnost ZPS-FN je členem již od roku 2007.

Vzhledem k tomu, že se konference ECTA účastní vrcholní představitelé a majitelé firem, není obsah přednášek zaměřen do technických detailů souvisejících s výrobou nástrojů. Obsahem jsou spíše směry a trendy, kterými se tento obor ubírá a co nás v následujících letech může čekat.

Jedním z ústředních témat byla očekávaná ekonomická krize, která pravděpodobně zasáhne globální trh nejpozději do konce tohoto desetiletí. Rozsah této krize však nelze odhadnout. Zástupci firem byli varováni před neopatrnými rozhodnutími především v oblasti vysokých investic, nekontrolovatelným růstem nákladů, které by v případě krize mohly způsobit vážné ekonomické problémy subjektů.

Dalším nosným tématem byly spíše obecné témata o týmové spolupráci a efektivní komunikaci uvnitř firem, která pokud je dobře využívána vede k zvýšení produktivity.. Jinými slovy není důvod obávat se robotizace a automatizace, která je někdy chápána jako cesta ke snižování personálních nákladů ve firmách. Nositeli těchto nových technologií jsou právě lidé a jejich aktivní zapojení je proto stále klíčovým faktorem úspěchu. Pokud firma dobře pracuje s lidmi a zároveň dokáže výrobní procesy zefektivňovat za pomocí těchto nových technologií, pak se stává čím dál silnější a konkurenceschopnější. Díky tomu pak navyšuje své kapacity a to nejen technologické, ale i lidské.

Konference se zúčastnilo 66 zástupců převážně evropských firem.