HISTORIE

Tradice a historie výroby naší společnosti sahá až do 30. let 20. století, kdy byla jednou z částí výrobního koncernu značky Baťa, která provozovala strojírny s několika tisíci zaměstnanci včetně vlastní slévárny se zaměřením především na výrobu obuvnických a obráběcích strojů.

Po konci 2. světové války roku 1950 vznikl z baťovských strojíren nový podnik s názvem „Závody přesného strojírenství“ (ZPS), který měl cca 5 tis. zaměstnanců.

Po roce 1990 si firma vybudovala vlastní síť odběratelů a prodejců jak po České republice, tak i zahraničí. Nezbytným krokem byl samozřejmě přechod na výrobu dle norem DIN a modernizace strojního vybavení spolu s technologickými postupy pro výrobu fréz a kalení.

V roce 1992 vznikla v rámci holdingu ZPS samostatná společnost s názvem ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., která byla rozdělena do dvou divizí. A to na divizi výroba nástrojů a divizi kalírna.

Po strojírenské krizi v ZPS byl roku 1999 vyhlášen konkurz na majetek a o dva roky později roku 2001 byl prodán skupině českých investorů, která společnost vede doposud.

            SOUČASNOST

Dlouholetá tradice a zkušenosti, vysoká kvalita výrobků, hustá obchodní síť a příznivá cena, pomáhají udržet vysoký tržní podíl na tuzemském trhu a neustále rostoucí uplatnění v exportu zejména na evropských trzích.

V současné době je ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. největším českým výrobcem a jedním z nejvýznamnějších výrobců fréz z rychlořezných ocelí na evropském trhu. Šíří vyráběného sortimentu převyšuje evropskou konkurenci v tomto segmentu nástrojů.

Nosnými produkty ve výrobě nástrojů jsou dnes standardizované (DIN) a speciální frézy, vyráběné ze 4 kvalitativních úrovní rychlořezných ocelí (HSSE-PM, HSSCo8, HSSCo5, HSS). Nejdynamičtější růst zaznamenává v posledních letech sortiment tvrdokovových nástrojů. Investicemi do nových technologií postupně rozšiřujeme možnosti výroby speciálních nástrojů dle požadavků zákazníků, jež v současné době spotřebují přibližně 20% výrobních kapacit.

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

Pro trvalé udržení vysoké kvalifikace pracovníků a kvality vyráběných produktů do budoucna naše společnost spolupracuje s několika vysokými a středními školami. Velmi úzká je zejména spolupráce se Střední průmyslovou školou polytechnickou – Centrem odborné přípravy ve Zlíně, kde mimo jiné finančně podporujeme nejlepší studenty vybraných strojírenských oborů a zajišťujeme nástroje pro školní výuku. Dalším krokem ve spolupráci bylo vybudování společného školicího střediska.