Správa a zpracování Vašich osobních údajů u nás probíhá podle platných právních předpisů. Na základě legislativy GDPR (General data protection regulation) - nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, vstoupily v platnost také nové požadavky. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o tom, že tyto požadavky splňujeme. Ty nejdůležitější informace jsou k nalezení níže, pokud se však budete chtít zeptat na cokoliv dalšího, neváhejte se obrátit na email: gdpr@zps-fn.cz, kde jsme Vám plně k dispozici.

1. Kdo se stará a zpracovává mé osobní údaje?

O Vaše osobní údaje se stará správce osobních údajů. Správcem osobních údajů je ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 5334, IČ: 46966650. Jsme subjektem, který odpovídá za dodržování povinností stanovených novou legislativou EU - GDPR. V případě potřeby nás tedy můžete kontaktovat, a to jak na výše uvedené korespondenční adrese, tak i na emailu: gdpr@zps-fn.cz.

2. Jak a k jakým účelům se osobní údaje zpracovávají?

Osobní údaje zpracováváme v rámci našeho předmětu podnikání při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu na adrese https://www.zps-fn.cz, tedy  v souladu s NAŘÍZENÍM  EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dle čl. 6, „Zákonnost zpracování“, odst.1, písm. b), kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Osobní údaje zpracováváme také na základě Vašeho souhlasu. Zpracováváme je jen v takovém rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Osobní údaje naše společnost zpracovává a spravuje prostřednictvím počítačových systémů a počítačových systémů našich zpracovatelů.

Stejně jako každá řádná smlouva obsahuje uvedení osobních údajů, tak i my data využíváme k uzavření kupní smlouvy a k tomu, abychom tuto kupní smlouvu řádně plnili. Kupní smlouva slouží k tomu, abychom Vám mohli dodat naše produkty.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám dáváte pro následujcící případy:

  • Registrace/ klientská zóna – neveřejný prostor webových stránek, který slouží pro sumarizaci Vašich dokončených nebo nedokončených objednávek. V případě požadavku o smazání profilu se na nás můžete kdykoliv obrátit na emailové adrese: web@zps-fn.cz

Souhlas se zpracováním údajů můžete pro každou z oblastí kdykoliv odmítnout, a to na emailové adrese: gdpr@zps-fn.cz

3. Místa, kde potřebujeme Váš souhlas

  • Registrace/ Klientská zóna - https://www.zps-fn.cz/registrace
  • Odeslání objednávky produktu - https://www.zps-fn.cz/objednat-2

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje zpracované v souvislosti s plněním smluv budeme uchovávat po dobu stanovenou zákonem pro jednotlivé druhy daní, a dobu, po kterou trvá povinnost po poskytnutém plnění dle požadavků na vedení účetnictví.

V případě jakýchkoliv dotazů, či požadavku na výmaz či modifikaci nepřesných dat se můžete obrátit na nás na email: gdpr@zps-fn.cz

5. Osobní údaje a cookie

Ani my nejsme výjimkou a používáme na našich webových stránkách https://www.zps-fn.cz soubory cookie. Stejně tak používáme i Google Analytics. V rámci souborů cookie shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), údaje o Vaší poloze (IP adresa) a návštěvě (datum a čas návštěvy).

Cookie soubory jsou krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do jeho zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

Ukládání souborů cookie lze odmítnout hned při vstupu na naše webové stránky tím, že nepotvrdíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Zabezpečení osobních údajů

V souladu s platnou právní normou zajišťujeme ochranu osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření.

Kromě oprávněných pracovníků naší společnosti mají k datům přístup i třetí subjekty, které nám poskytují své služby (např. zpracovatelé – poskytovatelé IT služeb, dopravce).

7. Na koho se obrátit v případě konkrétního požadavku či doplňujících informací

Pokud máte další dotazy, přejete si poskytnout detailnější informace k některému z bodů, žádáte o výmaz či editaci nesprávných údajů, kontaktujte nás na adrese: gdpr@zps-fn.cz