Historie a současnost

Tradice výroby nástrojů v naší společnosti sahá do 30. let 20. století, kdy byla výroba nástrojů jednou z částí strojírenské výroby koncernu Baťa. Samostatná akciová společnost ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE  vznikla v roce 1992. Společnost má dvě výrobní divize (Divize Nástroje a Divize Kalírna) a dvě obslužné divize (Divize Správa a Divize Marketing a obchod).

Dlouholetá tradice a zkušenosti, vysoká kvalita výrobků, hustá obchodní síť a příznivá cena, pomáhají udržet vysoký tržní podíl na tuzemském trhu a neustále rostoucí uplatnění v exportu zejména na evropských trzích. ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. je největším  tuzemským výrobcem fréz z rychlořezných ocelí. Dominantním exportním regionem je dnes Německo. V oblasti regionálního působení společnosti je významná nabídka služeb tepelného zpracování nástrojových ocelí a dalších kovů, kam patří především kalení, popouštění, iontová a plazmová nitridace.

 

Spolupráce s odbornými vzdělávacími institucemi

ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. spolupracuje s několika vysokými a středními školami. Velmi úzká je zejména spolupráce se Střední průmyslovou školou polytechnickou – Centrem odborné přípravy ve Zlíně, kde mimo jiné finančně podporujeme nejlepší studenty vybraných strojírenských oborů a zajišťujeme nástroje pro školní výuku. Dalším krokem ve spolupráci bylo vybudování společného školicího střediska.