Średnica urządzenia

D - [mm]

Ilość zębów

z

Prędkość cięcia

        D x π x n
v = -------------           [m/min]
          1000

Ilośc obrotów

        v x 1000
n = ------------            [1/min]
         D x π

Posuw

s = fzx n x z               [mm/min]

Posuw na ząb

          s
fz = -------                   [mm]
        z x n

Objętość usuniętego materiału

         Apx Aex s
Q = ----------------        [mm3/min]
           1000