Průměr nástroje

D - [mm]

Počet zubů

z

Řezná rychlost

        D x π x n
v = -------------           [m/min]
          1000

Počet otáček

        v x 1000
n = ------------            [1/min]
         D x π

Posuv

s = fzx n x z               [mm/min]

Posuv za zub

          s
fz = -------                   [mm]
        z x n

Objem odebraného materiálu

         Apx Aex s
Q = ----------------        [mm3/min]
           1000