Povlaky používané ke zvýšení životnosti a produktivity fréz

Hlavním přínosem PVD povlaků je zvýšení životnosti a produktivity fréz při třískovém obrábění. Povlaky se vyznačují:  

- vysokou povrchovou tvrdostí
- vysokou odolností vůči otěru
- snížením koeficientu tření
- snížením přenosu tepla do nástroje

Společnost ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., po konzultacích s dodavatelem povlaku, vybrala jako nejvodnější povlak pro většinu aplikací povlak TiAlN (univerzál). Tento povlak bude v následujícím období nabízen jako standardní povlak, který bude u katalogových válcových čelních (DIN 844) a drážkovacích fréz (DIN 327) držen skladem. Cílem je zkrátit dodací lhůty povlakovaných nástrojů. A zjednodušit koncovým uživatelům výběr správného povlaku.

Zjednodušeně řečeno je možné zvýšit standartní řeznou rychlost nepovlakovaného nástroje  1,3 x (u TiN), 1,4 x (u TiCN) a 1,5 x (u TiAlN, AlTiN). Tyto hodnoty jsou pouze orientační, protože záleží na mnoha dalších faktorech jako je chlazení, vhodný stroj, správná volba povlaku pro obráběný materiál atd.

Pro nanášení tvrdých otěruvzdorných povlaků na naše nástroje se používá technologie katodového obloukového napařování, která je nejpoužívanější ve světě. Povlakování je realizováno na švýcarské technologii Platit.

 


TiAlN

Vyznačuje se vysokou tvrdostí za vyšších teplot, dobrou odolností proti oxidaci a nízkou tepelnou vodivostí. Univerzální použití s důrazem na vysokorychlostní obrábění bez chlazení. Vhodné pro frézování tvrdých materiálů.

AlTiN

S podobnými vlastnostmi a dokonce s vyšší tvrdostí než TiAlN. Značná tepelná stabilita. Pro nejnáročnější aplikace. Výborných výsledků vykazuje zejména v kombinaci s ocelí HSSE–PM (ASP 2030). Frézy vyrobené z této oceli jsou standardně povlakovány vrstvou AlTiN.

AlCrN

Povlak s vysokou abrasivní odolností, stabilita a tvrdost při vysokých teplotách.

CrN

Povlak s vysokou tvrdostí a nízkým povrchovým pnutím. Je dále typický vysokou stabilitou na vzduchu a dobrou adhezí. Použití převážně u slitin neželezných kovů.

ZrN

Povlak s vysokou korozní odolností a s vysokou odolností vůči adhezi neželezných kovů. Obrábění Al slitin s nižším obsahem Si, popř. obrábění plastů a mědi.

TiN

Standardní vrstva použitelná univerzálně. Ve srovnání s nepovlakovanými nástroji vykazuje o 300-400% větší trvanlivost ostří. Doporučujeme chlazení.

TiCN

Vykazuje vysokou tvrdost a současně dobrou houževnatost. Vyniká nízkým koeficientem tření. Použitelná pro vrtání vysoce pevných ocelí. Má nižší teplotní stabilitu, je nutné chlazení např. emulzí.

Pasivace (PAS)

Pasivace (oxidace) je proces, kdy na povrchu nástroje vzniká vrstva oxidu železa. Tato vrstva zvyšuje otěruvzdornost ostří, zvyšuje odolnost proti korozi a zlepšuje mazání nástroje